MARITIEME ACADEMIE HOLLAND

Water vergroot je wereld

Een leven lang leren betekent jezelf blijven ontwikkelen. Ook in de maritieme sector kan dat! In Nederland zijn vele mogelijkheden om een maritieme opleiding, cursus of training te volgen. Bij de Maritieme Academie Holland vind je alles onder een dak. Van regulier vmbo-mbo-hbo en hbo master tot trainingen en cursussen op diverse opleidingslocaties of in-company. Kortom alles om je nautische of maritiem technische loopbaan voor te bereiden en verder te ontwikkelen.

De Maritieme Academie Holland is een samenwerkingsverband van maritieme opleiders met een breed opleidingsprogramma in de vakgebieden Binnenvaart, Zeevaart, Logistiek, Visserij, Maritieme Techniek, Scheeps- en jachtbouw en Ocean Technology. Door de samenwerking kun je naadloos doorstromen tussen de niveaus in voorbereidend, middelbaar en hoger beroepsonderwijs. De experts van de opleidingsinstituten bundelen met grote regelmaat hun krachten en geven daarmee een optimale invulling aan het behouden en versterken van hoogwaardig maritiem onderwijs, cursussen, trainingen en toegepast onderzoek. Van matroos tot onderzoeker, van jongere tot volwassene, de Maritieme Academie Holland vergroot je wereld.

INNOVATIEF EN HIGHTECH

De onderwijsinstellingen beschikken samen niet alleen over een schat aan kennis en ervaring, maar delen ook hightech opleidingsfaciliteiten zoals simulatoren, opleidingsschepen en safety trainingsfaciliteiten waaronder een volledig uitgeruste Davit-lifeboat installatie. Daarnaast zijn er ook werffaciliteiten voor de scheeps- en jachtbouw aanwezig en bieden de instellingen unieke opleidingsconcepten voor de diverse maritieme opleidingen. Aan de wal zijn er diverse simulatoren beschikbaar zoals Full Mission Binnen- en Zeevaart, Dynamic Postioning (DP) en High Voltage. Hierop kunnen praktijksituaties op een realistische manier worden nagebootst en kunnen vaardigheden dus in een veilige omgeving worden getraind.

BEROEPSOPLEIDINGEN VOOR DE HELE SECTOR

De Maritieme Academie Holland wordt gevormd door toonaangevende opleidingspartners. Hun gezamenlijke opleidingsaanbod omvat het hele spectrum van de maritieme sector. Vanaf de basisschool of met een vmbo-, havo- of vwo-diploma kan je instromen, maar ook vanaf andere mbo- en hbo-opleidingen worden mogelijkheden geboden. Er worden speciale doorlopende leerlijnen aangeboden en er wordt maatwerk geleverd als studenten willen overstappen tussen maritiem nautische en technische studies. Maritieme Academie Holland staat voor kwaliteit en een grote expertise van de brede maritieme beroepskolom.


Specifiek voor maritieme professionals is sinds 2015 ook de hbo-master Marine Shipping Innovations ontwikkeld. Deze tweejarige master opleiding bestaat naast een aantal onderwijsblokken op locatie, voornamelijk uit afstandsonderwijs zodat dit te combineren is met een baan. Tijdens de master wordt geleerd hoe complexe innovatietrajecten kunnen worden gerealiseerd vanuit de aanwezige operationele expertise.

MAATWERK VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN

De opleiders binnen de Maritieme Academie Holland verzorgen naast beroepsopleidingen ook specifieke opleidingen voor bedrijven en particulieren. Speciaal ontwikkeld om de vakkennis van professionals in de maritieme sector op peil te houden en verder te ontwikkelen. Jaarlijks melden zich ruim 4.000 cursisten (leeft ijd tussen de 18 en 70 jaar) voor zo’n training op contractbasis. Het aanbod varieert van eendaagse trainingen tot opleidingen van een jaar, van individuele cursussen tot trainingen in groepsverband en van cursussen op school tot maatwerktrajecten die bij bedrijven zelf worden gegeven. Ook in deze maatwerkcursussen bundelen specialisten in maritieme vakgebieden, onderwijskundigen en gedragswetenschappers hun kennis. Maatwerk betekent 100% toegesneden op de situatie bij de opdrachtgever, zodat cursisten zich erin herkennen en wat ze leren meteen kunnen toepassen in hun werk.

UITGEBREID AANBOD

Het uitgebreide contractonderwijsaanbod omvat onder andere maritieme opleidingen in deeltijd, maritieme communicatietrainingen, radaropleidingen, cursussen Scheepsgezondheidszorg, Scheepsmanagement, Basic Training, Advanced Fire Fighting, Ship Security Officer als ook ADN opleidingen, DP-cursussen, PSCRB, electro cursus, Ice Navigation en Polar Waters en ondernemersvaardigheden voor de binnenvaart. Uiteraard is deze informatie allemaal terug te vinden op de websites van onze partners.

"Het beste voorbereid op een goede baan met perspectief!"


CONTACT

Maritieme Academie Holland
drs. L.J. (Leon) Maas
De Ruijterkade 7 | 13e etage
1013 AA Amsterdam

T: +31 20 626 9325 

image
image
image
image

FACTS ABOUT

Aantal werknemers: 375

Sectoren: binnenvaart, dienstverlening, dredging & waterbouw, energie, olie & gas, havens, jachtbouw & watersport, offshore, opleiding, training & onderwijs, scheepsbouw- & reparatie, zeescheepvaart

Gewenst werk- en denkniveau: vmbo,mbo,hbo,wo

Gewenste studierichtingen: binnenvaart, zeevaart, haven & logistiek, visserij, maritieme techniek, scheeps- en jachtbouw, offshore, ocean technology

Gewenste opleidingen: vmbo, mbo, hbo of wo

Carrierefase: student, trainee, starter, young professional, professional